+1

BOPI

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală
mass-media, proprietate intelectuală, Republica Moldova, România

publicație lunară, care include informaţii oficiale referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie a OPI acordate, la modificările intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie a OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general

http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Spune-le și prietenilor tăi despre această abreviere:

Distribuie pe G+