+1

Descifrările abrevierii .pro

 • procuror
  justiție, drept, uz general
 • procuratură
  justiție, drept, uz general
 • procură
  drept, justiție, legislație, uz general
 • profesor
  uz general
 • profesionist >profesiune >profesional
  uz general
 • pronominal
  gramatică, lingvistică, uz general
 • problemă
  matematică, științe, uz general
 • probably
  din engleză — probabil
  mesagerie online
 • pronominal
  lingvistică
 • profesor universitar
  uz general
 • profesionist
  domeniu generic de internet
 • (Google) Products
  domeniu comercial de internet
 • Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie (din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici)
  protecție, chimic, biologic, militar, România
 • Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Construcții Navale din Galați
  România
 • EU Regional Cooperation for SMEs access to Public Procurement
  din engleză — Cooperare Regională pentru accesul IMM la Achizițiile Publice din cadrul UE
 • adjectiv pronominal
  lingvistică, gramatică
 • adverb pronominal
  gramatică, lingvistică
 • locuțiune pronominală
  gramatică, lingvistică
 • adjectiv pronominal demonstrativ
  lingvistică
 • adjectiv pronominal negativ
  lingvistică
 • adjectiv pronominal nehotărât
  lingvistică
 • adjectiv pronominal posesiv
  lingvistică, gramatică
 • adjectiv pronominal relativ
  lingvistică, gramatică
 • adverb pronominal demonstrativ
  gramatică, lingvistică
 • adverb pronominal nehotărât
  gramatică, lingvistică
 • adverb pronominal relativ
  gramatică, lingvistică
 • adjectiv pronominal de întărire
  lingvistică
 • adjectiv pronominal interogativ
  lingvistică
 • adverb pronominal interogativ
  gramatică, lingvistică
 • protactiniu
  element chimic
Adaugă o nouă descifrare pentru „.pro”