+1

Descifrările abrevierii .ro

 • România
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • regulament de organizare și funcționare
  uz general
 • regulament de ordine interioară
 • Return of Investment
  din engleză — „înapoierea investițiilor”
  finanțe, investiții, personal, management
 • România online”
  sait, România
 • leu nou românesc
  valută în România (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 946
 • rate of return
  din engleză — „rata de înapoiere”
  finanțe, investiții, personal, management
 • România
  cod național (ISO 3166-1 alpha-3)
 • rolling on the floor laughing
  din engleză — mă rostogolesc pe podea de râs
  mesagerie online
 • Romanian Space Agency
  din engleză — Agenția Spațială Română România
 • Romanian Traded Index
  din engleză — Indice Românesc de Comerț
 • Romanian car
  transport, România
 • România + Daewoo
  transport, România
 • românesc (România) + MAN (producător de autovehicule)
  transport, automobile, România
 • Asociaţia Italienilor din România
  România
 • România + armament
  înființată în 1998, în urma reorganizării Regiei Autonome pentru Producţia de Tehnică Militară (RATMIL)
 • România + locomotive
  transport, 1921—1948, România
 • Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie
  România
 • rolling on the floor laughing my ass off
  din engleză — mă rostogolesc pe podea de râs
  mesagerie online
 • roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet
  culoare, fizică
 • Arta Românească
  România
 • Agenția Română de Presă
  denumire 1990—2008, România
 • Romanian Library Network Science and Technology
  din engleză — Rețeaua Românească de Biblioteci de Știinţă şi Tehnologie
  România
 • rolling on the floor laughing and spinning around
  din engleză — mă rostogolesc și mă învârt pe podea de râs
  mesagerie online
 • România + tehnică
  economie, militar, comerț, România
 • România + telecomunicații
  telecomunicații, din 1991, România
 • România + filatelie
  România
 • România + poștă + telecomunicații
  1989—1991, România
 • România
  domeniu național de internet
 • Automobile România
  transport, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „.ro”