+1

Descifrările abrevierii AAC

 • Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova
  aeronautică, aviație, Republica Moldova
 • autoclaved aerated concrete
  din engleză — beton celular autoclavizat
  material de construcție
 • „Alianta Anticorupţie”
  Republica Moldova
 • brick + AAC
  material de construcție
 • Insula Ascension
  domeniu național de internet
 • Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
  aeronautică, aviație, Republica Moldova
 • activitate aplicativă asistată
  învățământ
 • Casa de Asigurări a Avocaților
  asigurări, drept, România
 • acid polilactic
  chimie
 • Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
  învățământ, științe, Republica Moldova
 • acid paraaminobenzoic
  chimie, farmaceutică
 • acid perfluorooctanoic
  chimie
 • Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare
  educație, învățământ, România
 • victima accidentului
  transport, circulație, securitate, asigurări
 • Agenția Achiziții Publice
  Republica Moldova
 • Editura Academiei Române
  România
 • Biblioteca Academiei Române
  România
 • Societatea Academică din România
  organizație din România
 • Clasificarea activităților din economia națională
  România
 • Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
  Republica Moldova
 • Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  educație, învățământ, Republica Moldova
 • adunare generală a acționarilor
 • Rețeaua Națională a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni
  România
 • Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
  România
 • Organizația Mondială a Comerțului
  economie, comerț, internațional
 • Asociația Națională a Centrelor de Informații pentru Cetățeni
  România
 • Asociația Națională a Cluburilor de Turism pentru Tineret
  educație, turism, România
 • Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului
  comunitate de state, 1951—2002
 • Asociația Națională a Chelnerilor, Barmanilor și Somelierilor din Turism
  turism, România
 • Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi Producătorilor de Materiale de Construcţie „Condrumat”
  construcții, industrie, Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „AAC”