+1

Descifrările abrevierii AAP

 • Academia de Administrare Publică
  învățământ, educație, Republica Moldova
 • Agenția Achiziții Publice
  Republica Moldova
 • Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  instituție de stat, România
 • regionalism
  lingvistică, limbă, uz general
 • Liga Aparării Drepturilor Omului
  România
 • Regia Națională a Padurilor Romsilva
  România
 • Asociația Română a Apei
  România
 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare
  finanțe, Republica Moldova
 • Uniunea Europeană a Promotorilor din Construcții
 • Uniunea Națională a Patronatului Român
  România
 • Institutul de Fizică Aplicată
  științe, fizică, Republica Moldova
 • Asociația „Moldova Apă-Canal”
  Republica Moldova
 • Asociaţia Naţională a Producătorilor din Republica Moldova
  Republica Moldova
 • Sistem de Gospodărire a Apelor
  România
 • Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
  internațional
 • Societatea Națională a Apelor Minerale
  România
 • Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară
  agricultură, patronaj, industrie, alimentar, Republica Moldova
 • Asociația profesională a producătorilor de agregate minerale din România
  România
 • Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova
  patronat, Republica Moldova
 • Confederația Națională a Patronatului Român
  România
 • Organizația Patronală a Producătorilor de Prefabricate și Materiale din BCA
  România
 • Organizația Patronală a Producătorilor de Îngrășăminte Chimice din România
  România
 • Mediu de fixare biologică şi chimică
  apărare, biologic, chimic
 • Institutul de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații
  fizică, științe, România
 • Federația „Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România”
  România
 • apartament
  uz general
 • „România liberă”
  mass-media, ziar, România
 • Asociația Internațională de Lingvistică Aplicată
  internațional
 • Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
  România
 • Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și a Revocării acestora
  România
Adaugă o nouă descifrare pentru „AAP”