+1

Descifrările abrevierii APER

 • Asociația pentru Politici Energetice din România
  România
 • Asociația de Plăți Electronice din România
  finanțe, plată electronică, România
 • culoar
  arhitctură, transport, geografie, uz general
 • etaj
  uz general
 • bibliotecă
  livresc, mobilă, educație
 • tablou
  arte, pictură, teatru, uz general
 • sigiliu
  sigilat
  uz general
 • personal digital assistant
  tehnologii informaționale, calculatoare
 • Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România
  România
 • Delegaţia Permanentă Interministerială pentru Siguranţă Rutieră
  transport, România
 • disk jockey
  muzică
 • percuție
  muzică
 • Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap
  România
 • Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
  România
 • Serviciul de Monitorizare a Persoanelor cu Risc Ridicat
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  învățământ, educație, România
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  educație, învățământ
 • Federația „Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România”
  România
 • perpendicular
  uz general, matematică
 • Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
  România
 • persoană expusă politic
  legislație, politică
 • Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
  România
 • first-person shooter
  din engleză — trăgător la prima persoană
  jocuri
 • Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
  România
 • Global Water Partnership
  din engleză — Parteneriatul Global pentru Ape
 • Autoritate Teritorială de Ordine Publică
  România
 • deputat
  uz general
 • Indice de masă corporală
  sport
 • Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului
  Republica Moldova
 • Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră
  transport, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „APER”