+1

Descifrările abrevierii ARF

32 de rezultate, afișate 30
 • amplificator de radiofrecvență
  radioelectronică, telecomunicații
 • Asociaţia Română a Femeilor în Artă
  România
 • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • Asociația Revoluționarilor Fără Privilegii
  România
 • Asociația Română a Fabricanților de Carton Ondulat
  România
 • farfurie
  uz general
 • Bursa Română de Mărfuri
  România
 • importat
  comerț, uz general
 • litiu
  element chimic
 • ramburs
  transport, logistică, uz general
 • factură
  uz general
 • magazin
  mass-media, uz general
 • transport internațional rutier
  transport
 • depozit
  militar, uz general
 • produs intern brut
  economie, macroeconomie
 • produs național brut
  macroeconomie, economie, stat
 • import
  comerț, uz general
 • Deutsche Bahn AG
  din germană — Căile Ferate Germane
 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
  din engleză — Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase
 • comerț
  economie, uz general
 • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  România
 • Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX
  România
 • cumpărare
  economie, uz general
 • debitor
  finanțe, uz general
 • debitor
  finanțe, uz general
 • ștampilă
  uz general
 • radio detection and ranging
  din engleză — „detectare și localizare prin radio”
 • sector
  matematică, uz general
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  din engleză — „Acordul comercial de combatere a contrafacerii”
 • depresiune
  geografie, climatologie, meteorologie, psihologie, economie, criză economică
Adaugă o nouă descifrare pentru „ARF”