+1

Descifrările abrevierii AYT

 • are you there?
  din engleză — mai ești acolo?
  mesagerie online
 • way to go
  din engleză — modul de a face/fi
  mesagerie online
 • cathode ray tube
  din engleză — „tub catodic”
 • ytriu
  element chimic
 • Japan Railways with Magnetic Levitation
  din engleză — Căile Ferate Japoneze cu levitație magnetică
Adaugă o nouă descifrare pentru „AYT”