+1

Descifrările abrevierii BBL

 • be back later
  din engleză — voi reveni mai târziu
  mesagerie online
 • Noi rezultate experimentale privind evoluția de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste
  științe, România
 • Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
  Republica Moldova, România
 • Black Sea Trade and Development Bank
  din engleză — Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
Adaugă o nouă descifrare pentru „BBL”