+1

Descifrările abrevierii CAT

1069 de rezultate, afișate 30
 • Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • catalog
  uz general
 • catalogare
  uz general
 • categorie
  biologie, sport, uz general
 • catedră
  învățământ, educație
 • catedrală
  religios, arhitectură
 • catalan
  domeniu generic de internet
 • alcătuire
  alcătuit
  uz general
 • Catalogului Editurilor din România
  România
 • Catalogarea Înaintea Publicării
  România
 • cathode ray tube
  din engleză — „tub catodic”
 • avocat
  uz general
 • educație
  dezvoltare, societate, sport, sănătate, etică, uz general
 • alcătuire
  alcătuit
  uz general
 • bucătărie
  uz general
 • bucată
  uz general
 • jucător
  uz general
 • picătură
  uz general
 • vocativ
  substantiv, gramatică, lingvistică, limba română
 • indicație geografică
 • educaţie medicală continuă
  medicină, România
 • educațional
  domeniu generic de internet
 • educaţie şi formare profesională continuă
 • Catalogul structurilor infodocumentare din România
  România
 • indicator
  științe, chimie, design, informație, uz general
 • judecător
  justiție, sport, uz general
 • judecătoresc
  justiție, judecătorie
 • judecătorie
  justiție, uz general
 • judecată
  religie, justiție, uz general
 • silicat
  chimie, industrie, construcții, metalurgie, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „CAT”