+1

Descifrările abrevierii ESP

161 de rezultate, afișate 30
 • Spania
  cod național (ISO 3166-1 alpha-3)
 • Electronic Stability Programme
  din engleză — program de stabilitate electronic
 • responsabilitate socială corporativă
 • responsabilitate socială a întreprinderilor
 • responsabil tehnic cu sudura (la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat)
 • responsabil cu verificarea tehnică
 • responsabil tehnic pentru examinări distructive
 • responsabil cu verificarea tehnică la ascensoare
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare
 • responsabil tehnic pentru examinări nedistructive
 • responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalaţii de ridicat
 • Alta Velocidad Española
  din spaniolă — viteză mare spaniolă
 • Biblioteca Nacional de España
  din spaniolă — Biblioteca Națională a Spaniei
 • Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
  din spaniolă — Rețaua Națională de Căi Ferate Spaniole
 • Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor
  instituție de stat, România
 • about
  din engleză — despre
  mesagerie online
 • Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile
  organizație nonguvernamentală, România
 • familiar
  uz general
 • figurat
  lingvistică, uz general
 • cifrat
  uz general
 • decedat
  uz general
 • favorabil
  meteorologie, uz general
 • impropriu
  uz general
 • Preasfinția Sa
  bisericesc
Adaugă o nouă descifrare pentru „ESP”