+1

Descifrările abrevierii IAEA

  • International Atomic Energy Agency
    în română — Agenția Internațională pentru Energie Atomică
  • Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
    educație, învățământ, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „IAEA”