+1

Descifrările abrevierii ICITA

32 de rezultate, afișate 30
 • Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică al Armatei Bucureşti
  militar, tehnică, cercetare, proiectare, 1979—1988, România
 • elasticitate
  fizică, uz general
 • electricitate
  științe, uz general
 • Registrul Național de Publicitate a Maselor Patrimoniale
  România
 • Compania Națională de Electricitate
  1998—2000, România
 • Monitorizarea Investițiilor în Publicitate
  România
 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  România
 • tensiune
  electricitate, fizică, fiziologie, uz general
 • Regia Autonomă de Energie Electrică (Electricitate)
  1990—1998, România
 • congratulations
  din engleză — felicitări
  mesagerie online
 • out of home advertising
  din engleză — publicitate de exterior (stradală)
 • turbină
  mecanică, fizică, energetică, electricitate, electronică, uz general
 • Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă
  electricitate, energie atomică, România
 • constant elasticity of substitution
  din engleză — elasticitatea constantă de substituție
  economie, macroeconomie
 • pesticid
  chimie, agricultură
 • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
  asigurări, România
 • Biroul Român de Audit Transmedia
  România
 • inspector
  poliție, învățământ, administrație, armată, funcție, post, uz general
 • certificat
  uz general
 • coaglutinare
  medicină
 • Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
  România
 • Grupul de Studii, Cercetare şi Inginerie
  1996—1998, România
 • Andorra
  domeniu național de internet
 • Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi
  mass-media, Republica Moldova
 • contribuție
  economie, uz general
 • International Organization for Standardization
  din engleză — Organizația Internațională de Standardizare
 • Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului
  Republica Moldova
 • sigiliu
  sigilat
  uz general
 • judecător
  justiție, sport, uz general
 • filologie
  știință, lingvistică, limbă, istorie
Adaugă o nouă descifrare pentru „ICITA”