+1

Descifrările abrevierii ICSID

  • International Center for Settlement of Investments Disputes
    din engleză — Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor
  • incubator tehnologic şi de afaceri
Adaugă o nouă descifrare pentru „ICSID”