+1

Descifrările abrevierii ISPE

 • Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
  România
 • necesar
  uz general
 • Institutul de Studii şi Proiectări Hidrotehnice
  România
 • drepturi speciale de tragere
  economie
 • drepturi speciale de tragere
  monedă virtuală a Fondului Monetar Internațional (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 960
 • Centrul de Telecomunicații Speciale
  instituție de stat, Republica Moldova
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale
  România
 • coregrafie
  arte, uz general
 • scenariu
 • Insula Bouvet
  domeniu național de internet
 • Insulele Marshall
  domeniu național de internet
 • siloz
  agricultură, uz general
 • Brigada Antiteroristă
  instituție de stat, România
 • Österreichische Mineralölverwaltung
  petrol, industrie, Austria, România
 • Centrul Operaţional de Răspuns la Incidente de Securitate - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  România
 • regiunea Asia-Pacific
  domeniu generic de internet
 • cinematograf
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • three-dimensional television
  din engleză — „televiziune tridimensională”
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • very important person
  din engleză — persoană foarte importantă
 • referat
  lingvistică, literatură, uz general
 • Cadrul Național al Calificărilor
  România
 • generație
  uz general
 • calificat
  activitate profesională, criminalitate, uz general
 • comisie
  administrativ, uz general
 • cultural
  cultură, uz general
 • națiune
  uz general
 • jargon
  limbă, limbaj, lingvistică, filologie
 • comercial
  domeniu generic de internet
Adaugă o nouă descifrare pentru „ISPE”