+1

Descifrările abrevierii MSS

  • Ministerul Securităţii Statului
    instituție de stat, în 1952, România
  • Direcția Generală a Securității Statului
    instituție de stat, 1951—1956, România
  • Short Message Service
    din engleză — „serviciu de mesaje scurte”
    telefonie mobilă, operator mobil, telecomunicații
  • International Earth Rotation and Reference Systems Service
    din engleză — „Serviciul Internațional de Rotaţie a Pământului şi Sistemelor de Referinţă”
    măsură, astronomie, internațional
Adaugă o nouă descifrare pentru „MSS”