+1

Descifrările abrevierii PAC

55 de rezultate, afișate 30
 • Partidul Alianța Civică
  partid politic, 1991—1998, România
 • Politica Agricolă Comună
  agricultură, Uniunea Europeană, dezvoltare, rural, România
 • Proiect pentru Autorizația de Construire
  arhitectură, construcții
 • Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare
  România
 • online public access catalog
  din engleză — catalog online de acces public
 • Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România
  sănătate, medicină, România
 • compact disc
  din engleză — disc compact
 • capacitate de finanțare
  capacitate de autofinanțare
  finanțe, contabilitate
 • capacitate
  uz general
 • Hewlett-Packard
  calculatoare
 • high impact polystyrene
  din engleză — polistiren antișoc
  chimie
 • Alianţa Pacienţilor Cronici din România
  medicină, sănătate, România
 • Analiza impactului de reglementare
 • European Space Agency
  din engleză — Agenţia Spaţială Europeană
  Europa
 • Romanian Space Agency
  din engleză — Agenția Spațială Română România
 • Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România
  sănătate, medicină, România
 • regiunea Asia-Pacific
  domeniu generic de internet
 • Committee on Space Research
  din engleză — Comitetul pentru cercetări spațiale
  internațional
 • National Aeronautics and Space Administration (Agency)
  din engleză — (Agenția) de Aeronautică Naţională şi Administraţie spaţială
 • European Aeronautic Defence and Space Company
  din engleză — Compania Europeană de Apărare Aeronautică și Spațială
 • United Nations Office for Outer Space Affairs
  din engleză — Oficiul Națiunilor Unite pentru Problemele Spaţiului Cosmic
 • Programul operațional dezvoltarea capacității administrative
  România
 • Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
  din engleză — Comitetului Națiunilor Unite pentru Utilizarea în Scopuri Pașnice a Spațiului Extraatmosferic
 • randament
  economie, științe
 • facultate
  învățământ, educație, uz general
 • Agenția Spațială Română
  România
 • polipropilenă copolimer
  chimie
 • daltonism
  sănătate, medicină
 • point-and-shoot (camera)
  din engleză — ochește și fotografiază
 • High-Definition Multimedia Interface
  din engleză — „interfață multimedia de definiţie înaltă”
Adaugă o nouă descifrare pentru „PAC”