+1

Descifrările abrevierii RIFF

  • Resource Interchange File Format
    extensie de fișiere
  • The General Agreement on Tariffs and Trade
    din engleză — Acordul General pentru Tarife și Comerț
  • Organizația Mondială a Comerțului
    economie, comerț, internațional
Adaugă o nouă descifrare pentru „RIFF”