+1

Descifrările abrevierii SBN

 • Standard Book Numbering
  din engleză — sistem standard de numărare a cărții
 • International Standard Book Number
  din engleză — număr de carte standard internațional
 • Catalogului Editurilor din România
  România
 • Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
  Republica Moldova
 • International Standard Musical Work Code
  din engleză — cod standard internațional pentru lucrările muzicale
 • International Standard Audiovisual Number
  din engleză — număr internațional standard pentru opere audiovizuale
 • Norge Statsbaner
  din norvergiană — Căile Ferate de Stat Novergiene
Adaugă o nouă descifrare pentru „SBN”