+1

Descifrările abrevierii URL

 • Uniform Resource Locator
  din engleză — localizator uniform de resurse
  tehnologii informaționale, internet
 • Uniform Resource Identifier
  din engleză — identificator uniform de resurse
  tehnologii informaționale, internet
 • World Wide Web
  tehnologii informaționale, internațional, internet
 • Association pour la Taxation des Transactions financière et l'Aide aux Citoyens
  din franceză — Asociația pentru Taxarea Tranzacțiilor în Scopul Ajutării Cetățenilor
 • Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
  din engleză — Consiliul European pentru Cercetare Nucleară
 • Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
  domeniu comercial de internet
Adaugă o nouă descifrare pentru „URL”