+1

Descifrările abrevierii admin.

 • administrator
  uz general, tehnologii informaționale, telecomunicații
 • administrator
  tehnologii informaționale, mesageri online
 • administrator
  administrativ
  uz general
 • Administrația Națională de Meteorologie
  România
 • administraţie publică locală
 • Administraţia de Stat a Drumurilor
  transporturi, Republica Moldova
 • administrator
  administrație
  administrare
  administrat
  administrativ
  administrabil
  uz general
 • Administraţia Fondului Cultural Naţional
  România
 • Administrația Fluvială a Dunării de Jos
  România
 • Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic
  turism, România
 • Administrația Națională „Apele Române”
  România
 • Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
  până în 2011, România
 • Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare
  din 2011, România
 • Administrația Națională a Rezervelor de Stat
  până în 2009, România
 • Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
  aeronautică, aviație, Republica Moldova
 • Adminsitraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
  ecologie, România
 • administrativ
  uz general
 • Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  din 2009, România
 • unitate administrativ-teritorială
  România
 • Direcţia administrarea fondului locativ
  administrație locală
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului
  Republica Moldova
 • Academia de Administrare Publică
  învățământ, educație, Republica Moldova
 • Unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului
  Republica Moldova
 • societate de administrare de investiții
 • Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive
  sport, România
 • Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universității din București
  învățământ, România
 • Sistemul de Administrare a Cercetărilor Arheologice din România
  România
 • director administrativ
  administrație
 • Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  instituție de stat, România
 • Master of Business Administration
  educație, învățământ, internațional
  din engleză — masterat în administrarea afacerilor
Adaugă o nouă descifrare pentru „admin.”