+1

Descifrările abrevierii amat.

 • amator
  uz general
 • gramati
  gramatical
  lingvistică, gramatică
 • Anti-Defamation League
  internațional
 • Centrul de Dramaturgie Contemporană
  teatru, cultură, Republica Moldova
 • verbal
  gramatică, lingvistică, vorbire, uz general
 • dativ
  gramatică, lingvistică
 • masculin
  gramatică, lingvistică, botanică, biologie, zoologie, uz general
 • singular
  gramatică, lingvistică, logică, filozofie, uz general
 • hotărât
  gramatică, lingvistică, uz general
 • numeral
  gramatică, lingvistică, aritmetică, matematică, uz general
 • verbal
  gramatică, lingvistică, vorbire, uz general
 • viitor
  gramatică, timp, uz general
 • Association Internationale de Boxe Amateur
  din franceză — Asociația Internațională de Box pentru Amatori
 • substantiv
  gramatică, lingvistică, chimie, industrie
 • locuțiune
  gramatică, lingvistică
 • personal
  gramatică, lingvistică, uz general
 • singular
  gramatică, lingvistică, logică, filozofie, uz general
 • trecut
  timp, gramatică, lingvistică, uz general
 • pronominal
  gramatică, lingvistică, uz general
 • tranzitiv
  gramatică, lingvistică, matematică, logică
 • substantiv
  gramatică, lingvistică, chimie
 • structural
  gramatică, lingvistică, chimie
 • substantival
  gramatică, lingvistică
 • interjecție
  gramatică, lingvistică
 • feminin
  femeiesc
  gramatică, lingvistică, uz general
 • verb
  lingvistică, gramatică, uz general
 • tranzitivitate
  gramatică, lingvistică, matematică, logică
 • adverb
  adverbial
  gramatică, lingvistică
 • substantiv neutru
  gramatică, lingvistică
 • dativ locativ
  gramatică, lingvistică
Adaugă o nouă descifrare pentru „amat.”