+1

Descifrările abrevierii arh.

 • arhitect
  știință, artă, arhitectură
 • arhaic
  istorie, timp
 • arhaism
  lingvistică, timp, istorie
 • arhitectură
  știință, artă, uz general
 • arhitect
  știință, artă, arhitectură
 • arheologie
  știință, istorie, omenire
 • arheologic
  știință, istorie
 • Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
  România
 • Zilele Arhitecturii
  România
 • Ordinul Arhitecților din România
  România
 • Uniunea Arhitecților din România
  România
 • Repertoriul Arheologic Naţional
  România
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Bienala naţională de arhitectură Bucureşti
  România
 • Asociația Studenților în Arheologie
  România
 • Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • bloc
  arhitectură
 • culoar
  arhitctură, transport, geografie, uz general
 • Buletinul informativ al Uniunii Arhitecţilor din România
  România
 • Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
  instituție de stat, România
 • construcții
  arhitectură, economie, industrie
 • Sistemul de Administrare a Cercetărilor Arheologice din România
  România
 • Asociația din Mincu
  arhitectură, urbanism, cultură, organizare, România
 • Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  România
 • catedrală
  religios, arhitectură
 • Suprafață Desfășurată
  arhitectură, construcții
 • certificat de urbanism
  arhitectură, construcții
 • Facultatea Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București
  religie, România
 • Plan de Urbanism Zonal
  arhitectură, construcții
 • Plan de Urbanism de Detaliu
  arhitectură, construcții
Adaugă o nouă descifrare pentru „arh.”