+1

Descifrările abrevierii arhit.

 • arhitectură
  știință, artă, uz general
 • arhitect
  știință, artă, arhitectură
 • arhitect
  știință, artă, arhitectură
 • Zilele Arhitecturii
  România
 • Ordinul Arhitecților din România
  România
 • Uniunea Arhitecților din România
  România
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Bienala naţională de arhitectură Bucureşti
  România
 • Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • bloc
  arhitectură
 • culoar
  arhitctură, transport, geografie, uz general
 • Buletinul informativ al Uniunii Arhitecţilor din România
  România
 • construcții
  arhitectură, economie, industrie
 • Asociația din Mincu
  arhitectură, urbanism, cultură, organizare, România
 • Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  România
 • catedrală
  religios, arhitectură
 • Suprafață Desfășurată
  arhitectură, construcții
 • certificat de urbanism
  arhitectură, construcții
 • Plan de Urbanism Zonal
  arhitectură, construcții
 • Plan de Urbanism de Detaliu
  arhitectură, construcții
 • Regulament Local de Urbanism
  arhitectură, construcții
 • proiect tehnic al construcției
  arhitectură, construcții
 • Procent de Ocupare al Terenului
  arhitectură, construcții
 • suprafață
  geometrie, planimetrie, arhitectură, construcții, uz general
 • Coeficient de Utilizare al Terenului
  arhitectură, construcții
 • Proiect pentru Autorizația de Demolare
  arhitectură, construcții
 • Proiect pentru Autorizația de Construire
  arhitectură, construcții
 • Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor
  arhitectură, arhitectonică, Republica Moldova
 • Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de construire
  arhitectură, construcții
 • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice
  restaurare, arhitectură, arhitectonică, istorie, monument, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „arhit.”