+1

Descifrările abrevierii bibl.

 • bibliotecă
  livresc, mobilă, educație
 • bibliotecar
  specialist, profesie
 • bibliofil
  bibliofilie
 • ediție bibliofilă
  bibliofilie, livresc
 • bibliotecă municipală
 • Biblioteca Academiei Române
  România
 • bibliotecă centrală universitară
  învățământ, România
 • Biblioteca Nacional de España
  din spaniolă — Biblioteca Națională a Spaniei
 • Biblioteca Națională a României
  România
 • Biblioteca Publică de Drept
  bibliotecă, drept, Chișinău, Republica Moldova
 • Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători şi Ambliopi
  România, învățământ
 • Școala de Biblioteconomie din Moldova
  Republica Moldova
 • Asociația Bibliotecarilor din Franța
 • Asociația Bibliotecarilor din România
  România
 • Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ din România
  învățămînt, România
 • Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
  Republica Moldova
 • Asociația Bibliotecarilor din Biblioteca națională a României
  România
 • Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din România
  România
 • Sistemul Național de Biblioteci
  Republica Moldova, România
 • Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare
  educație, învățământ, România
 • Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova
  biblioteconomie, Republica Moldova
 • Federaţia Asociaţiilor de Biblioteci din România
  România
 • Asociația Internațională Francofonă a Bibliotecarilor și Documentariștilor
 • nota autorului
  bibliologie, uz general
 • ediție școlară
  literatură, bibliofilie, livresc, publicație, educație, învățământ
 • ediție revăzută
  literatură, bibliofilie, livresc, publicație
 • ediție critică
  literatură, bibliofilie, livresc
 • ediție revizuită
  literatură, bibliofilie, livresc, publicație
 • ediție îmbunătățită
  literatură, bibliofilie, livresc
 • ediție fragmentată
  literatură, bibliofilie, livresc
Adaugă o nouă descifrare pentru „bibl.”