+1

Descifrările abrevierii bil.

 • bilet
  uz general
 • bil din cauciuc
  armament, militar, România
 • imobil
  uz general
 • mobil
  domeniu generic de internet
 • variabil
  informatică, programare, cibernetică
 • variabil
  matematică, fizică, informatică, cibernetică, uz general
 • variabil
  științe, uz general
 • Automobile România
  transport, România
 • favorabil
  meteorologie, uz general
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • contabil
  contabilitate, economie, finanțe, specialist
 • vandabil
  comerț, economie, uz general
 • Automobile Craiova SA
  transport, automobile, 1977—1994, România
 • responsabilitate socială corporativă
 • responsabilitate socială a întreprinderilor
 • responsabil tehnic cu sudura (la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat)
 • responsabil cu verificarea tehnică
 • „Adaptabilitatea angajaților, succesul angajatorilor”
  proiect, România
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • responsabil tehnic pentru examinări distructive
 • responsabil cu verificarea tehnică la ascensoare
 • valoare mobiliară de stat
  finanțe, investiții
 • Camera Bilaterală de Comerț și Industrie România - Azerbaidjan
  comerț, industrie, economie, România
 • invariabil
  uz general
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare
 • responsabil tehnic pentru examinări nedistructive
 • nefavorabil
  meteorologie, uz general
 • responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat
Adaugă o nouă descifrare pentru „bil.”