+1

Descifrările abrevierii bug.

 • buget
  bugetar
  prognoză, planificare, contabilitate, uz general
 • buget de venituri și cheltuieli
 • Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale
  România
 • Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
  România
 • impozit
  uz general
 • Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului
  Republica Moldova
 • articol
  ziaristică, jurnalistică, publicistică, redacțional, lingvistică, gramatică, uz general
 • București Underground Mafia
  muzică, din 1994, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „bug.”