+1

Descifrările abrevierii caract.

 • caracter
  uz general
 • caracterizare
  uz general
 • caracteristic
  uz general
 • Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  România
 • promețiu
  element chimic
 • savană
 • cronică
  timp, uz general
 • alpin
  uz general
 • arhaic
  istorie, timp
 • Plan de Urbanism Zonal
  arhitectură, construcții
 • Sindicatul Național al Agenților de Poliție
  România
 • import
  comerț, uz general
 • indicele de stabilitate
  statistică, resurse umane, personal, management
 • letopiseț
  scriere, istorie, uz general
 • calificativ
  lingvistică, învățământ
 • etapă
  uz general
 • digital object identifier
  din engleză — identificator al obiectului digital
 • real-time strategy
  din engleză — joc de strategie în timp real
 • role-playing games
  joc, internet
 • filozofic
  știință, uz general
 • verb
  lingvistică, gramatică, uz general
 • dialectal
  lingvistică, limbă, uz general
 • germanic
  popor, lingvistică, filologie, istorie, uz general
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat
 • Uniform Resource Locator
  din engleză — localizator uniform de resurse
  tehnologii informaționale, internet
 • arhitectură
  știință, artă, uz general
 • festival
  muzică, teatru, uz general
 • comunist
  istorie, politică, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „caract.”