+1

Descifrările abrevierii comp.

 • companie
  comercial, economie, militar, uz general
 • computer
  electronică, uz general
 • compunere
  muzică, literatură, lingvistică, uz general
 • completare
  completat
  uz general
 • instalații + companie
  România
 • ediție corectată și completată
  literatură, bibliofilie, livresc
 • compact disc
  din engleză — disc compact
 • Compania de Investiții pentru Turism
  turism, investiții, România
 • Complex Sportiv Naţional
  sport, România
 • Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”
  sport, România
 • Complementary metal–oxide–semiconductor
  din engleză — semiconductor metal-oxid complementar
 • Compania Naţională de Asigurări în Medicină
  medicină, Republica Moldova
 • Compania Națională „Poșta Română”
  din 1991, România
 • Compania Franco-Română pentru Navigație Aeriană
  companie aeriană, 1920—1925, România
 • Compania Internațională de Navigație Aeriană
  companie aeriană, 1925—1930, România
 • Compania Națională de Electricitate
  1998—2000, România
 • Compania Națională Administrația Porturilor Maritime
  România
 • Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
  transport, România
 • Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime
  România
 • personal computer
  din engleză — calculator personal, computer personal
 • Online Computer Library Center
  din engleză — Centru Bibliografic Online
 • European Composite Unit (EURCO) (unitate a pieței de obligațiuni)
  cod ISO 4217
  cod numeric: 955
 • Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
  România
 • European Computer Driving Licence
  din engleză — Permisul European de Conducere a Computerului
 • Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu
  România
 • Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi „Sf. Ioan”
  România
 • bring your own computer
  din engleză — adă-ți calculatorul
  mesagerie online
 • Association for Computing Machinery
  din engleză — Asociația pentru Mașini de Calcul
 • Nippon Electric Company
  calculatoare, din 1899
 • euro WIR (valută complementară)
  valută în Elveția (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 947
Adaugă o nouă descifrare pentru „comp.”