+1

Descifrările abrevierii cont.

 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • contabil
  contabilitate, economie, finanțe, specialist
 • contract
  uz general
 • contractual
  uz general
 • control
  uz general
 • controlor
  uz general
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • contribuție
  economie, uz general
 • economist-contabil
  contabilitate, economie, finanțe, specialist
 • Curtea de Conturi
  România, Republica Moldova
 • Direcţia Control Intern
  România
 • traction control system
  din engleză — sistem de control al tracțiunii
 • Curtea de Conturi a României
  România
 • Agenție de Control și Încasare
  transport, România
 • Curtea de Conturi a Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • Punctul de Contact Unic electronic
  România
 • Transmission Control Protocol
  din engleză — Protocol de control al transmisiei
 • Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
  Republica Moldova
 • International Contract Engineering
 • Transmission Control Protocol / Internet Protocol
  din engleză — Protocol de control al transmisiei / Protocol Internet
 • educaţie medicală continuă
  medicină, România
 • aparat de măsură și control
  adăugat de utilizator
 • Library of Congress Control Number
  din engleză — Numărul de control al Bibliotecii Congresului
 • electronic stability control
  din engleză — control de stabilitate electronic
 • Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
  România
 • Agenția Națională de Control al Exporturilor
  până în 2009, România
 • Open Researcher and Contributor ID
  din engleză — Indetificator Deschis de Cercetător și Contribuitor
 • Registrul Potenţialilor Contractori
  informatică, catalog, sistematizare, cercetare, stiințific, România
 • Autoritatea Națională de Control
  până în 2005, România
 • Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  România
Adaugă o nouă descifrare pentru „cont.”