+1

Descifrările abrevierii contr.

 • contract
  uz general
 • contractual
  uz general
 • control
  uz general
 • controlor
  uz general
 • contribuție
  economie, uz general
 • Direcţia Control Intern
  România
 • traction control system
  din engleză — sistem de control al tracțiunii
 • Agenție de Control și Încasare
  transport, România
 • Transmission Control Protocol
  din engleză — Protocol de control al transmisiei
 • International Contract Engineering
 • Transmission Control Protocol / Internet Protocol
  din engleză — Protocol de control al transmisiei / Protocol Internet
 • aparat de măsură și control
  adăugat de utilizator
 • Library of Congress Control Number
  din engleză — Numărul de control al Bibliotecii Congresului
 • electronic stability control
  din engleză — control de stabilitate electronic
 • Agenția Națională de Control al Exporturilor
  până în 2009, România
 • Open Researcher and Contributor ID
  din engleză — Indetificator Deschis de Cercetător și Contribuitor
 • Registrul Potenţialilor Contractori
  informatică, catalog, sistematizare, cercetare, stiințific, România
 • Autoritatea Națională de Control
  până în 2005, România
 • Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  România
 • Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
  România
 • Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile
  sănătate, medicină, România
 • Sistem satelitar permanent cu traiectorie controlată, la joasă altitudine
  științe, România
 • Sindicatul Național al Politiștilor și Personalului Contractual
  România
 • Confederația Europeana a Organismelor Independente de Control
 • „Sistemul informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”
  contabilitate, fiscalitate, Republica Moldova
 • Antriebsschlupfregelung
  din germană — sistem de control al tracțiunii
 • Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei
  sănătate, medicină, Republica Moldova
 • inspecție
  administrație, uz general
 • Garda Financiară
  până în 2013, România
 • role-playing games
  joc, internet
Adaugă o nouă descifrare pentru „contr.”