+1

Descifrările abrevierii coord.

 • coordonare
  uz general
 • coordonator
  lingvistică, uz general
 • Consiliul Coordonator al Audiovizualului
  instituție de stat, mass-media, Republica Moldova
 • Consiliul de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice
  România
 • Consiliul Național de Coordonare
  Republica Moldova, România
 • Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei
  sănătate, medicină, Republica Moldova
 • Institutul Național al Magistraturii
  drept, justiție, România
 • Asociaţia Băncilor din Moldova
  bancă, finanțe, Republica Moldova
 • consiliu județean
  România
 • Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
  România
 • cooperativă
  domeniu generic de internet
 • Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
  instituție de stat, România
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  România
 • Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră
  transport, România
 • Direcția de Combatere a Criminalității Organizate
  România
 • Secţia de urmărire penală şi criminalistică
  România
 • Cadrul Național al Calificărilor
  România
 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  din engleză — Corporaţia de Internet pentru Nume şi Numere Alocate
  internet, telecomunicații, internațional
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
  economie, Republica Moldova
 • economie
  economic
 • copulativ
  lingvistică, logică, gramatică, uz general
 • International Telecommunication Union
  din engleză — Uniunea Internațională de Telecomunicații
  telecomunicații, internațional
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”
  România
 • International Standard Book Number
  din engleză — număr de carte standard internațional
 • corelație
  corelativ
  lingvistică, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „coord.”