+1

Descifrările abrevierii crit.

 • criti
  critic
  literatură, uz general
 • ediție criti
  literatură, bibliofilie, livresc
 • Asociaţia „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”
  România
 • Cadrul Național al Calificărilor
  România
 • catalog
  uz general
 • moldavium
  chimie
 • ediție
  sport, mass-media, literatură, bibliofilie, livresc, publicație, mass-media, uz general
 • seaborgiu
  element chimic
 • situație
  economie, uz general
 • categorie
  biologie, sport, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „crit.”