+1

Descifrările abrevierii cult.

 • cultu
  agricultură, zootehnie, uz general
 • cultural
  cultură, uz general
 • Facultatea Design de Produs și Mediu
  învățământ
 • Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universității din București
  învățământ, România
 • Facultatea de Inginerie Mecanică
  învățământ
 • Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București
  învățământ, România
 • Facultatea de Medicină Veterinară
  veterinărie, medicină, învățământ, România
 • Facultatea de Psihologie și Știintele Educației
  învățământ
 • Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor
  învățământ
 • Facultatea de Securitate şi Apărare
  învățământ, România
 • facultate
  învățământ, educație, uz general
 • facultativ
  uz general
 • Facultate de Educație Fizică și Sport
  sport, România
 • Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
  învățământ
 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
  învățământ, România
 • Facultatea de Medicină Veterinară București
  veterinărie, medicină, învățământ, România
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
  învățământ, România
 • Facultatea de Știinte Economice și Administrarea Afacerilor
  învățământ
 • Facultatea de comandă şi stat major
  învățământ, România
 • (Facultatea de) Inginerie Tehnologică şi Management Industrial
  învățământ
 • Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane
  învățământ, sport
 • Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
  învățământ
 • Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  educație, învățământ, România
 • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  educație, învățământ, România
 • Facultatea de Științe Politice a Universitații din București
  învățământ, România
 • Facultatea Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București
  religie, România
 • apicultu
  apicol
  apicultor
  știință, ocupație, uz general
 • horticultu
  agricultură, uz general
 • silvicultu
  economie, silvicultură, uz general
 • silvicultor
  economie, silvicultură, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „cult.”