+1

Descifrările abrevierii dem.

 • demonstrativ
  lingvistică, gramatică, uz general
 • demografie
  statistică, știință
 • demografic
  statistică, demografie, știință
 • demografie
  statistică, știință
 • demografic
  statistică, demografie, știință
 • modulator-demodulator
  calculatoare
 • adjectiv demonstrativ
  lingvistică, gramatică
 • articol demonstrativ
  lingvistică, gramatică
 • adjectiv pronominal demonstrativ
  lingvistică
 • adverb pronominal demonstrativ
  gramatică, lingvistică
 • demodulator
  electronică, radioelectronică, telecomunicații
 • Academia Română
  România
 • Academia de Administrare Publică
  învățământ, educație, Republica Moldova
 • Academia de Educaţie Fizică
  sport, învățământ, România, 1990—1992
 • Academia Naţională „Bodyguard”
  România
 • Academia Olimpică Română
  sport, educație, învățământ, România
 • Academia de Studii Economice
  România
 • Academia Română de Ştiinţe Medicale
  România
 • Academia de Ştiinţe din România
  1935—1948, România
 • Academia Tehnică Militară din București
  România
 • Academia Națională de Șah
  joc, Republica Moldova
 • Academia de Științe a Moldovei
  știință, instituție, Republica Moldova
 • Academia Naţională de Educaţie Fizică
  sport, învățământ, România, 1937—1942, 1945—1948, 1992—1993
 • Academia Oamenilor de Știință din România
  România
 • Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești"
  agricultură, învățământ, România
 • Academia de Științe Tehnice din România
  România
 • academie
  uz general
 • academic
  învățământ, uz general
 • academician
  învățământ, uz general
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
  Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „dem.”