+1

Descifrările abrevierii dest.

 • destinație
  uz general
 • Detaşament cu Destinaţie Specială
  justiție, Republica Moldova
 • Asociația Română de Turism Pedestru
  turism, România
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare
  România
 • polimetilmetacrilat
  chimie
 • Țara Bascilor
  domeniu național de internet
 • depreciativ
  uz general
 • cinematograf
 • Garda
  marcaj, armament
 • interguvernamental
  domeniu generic de internet
 • biserică
  religie, cult, cultură, clădire, uz general
 • Tagged Image File Format
  extensie de fișiere
 • Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor
  Republica Moldova
 • dativ
  gramatică, lingvistică
 • Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi
  Uniunea Europeană
 • beneficiar
  uz general
 • ramburs
  transport, logistică, uz general
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • Fondul de Coeziune
  investiții, finanțe, instrument financiar, Uniunea Europeană
 • filozofic
  știință, uz general
 • produs intern brut
  economie, macroeconomie
 • Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională
  Republica Moldova
 • controlor
  uz general
 • produs național brut
  macroeconomie, economie, stat
 • Laborator pentru Evaluarea Tehnologiilor De Mecanizare
  România
 • forestier
  silvicultură, uz general
 • cooperativă
  domeniu generic de internet
 • Agenția Națională pentru Locuințe
  România
 • oscilator
  uz general, fizică
Adaugă o nouă descifrare pentru „dest.”