+1

Descifrările abrevierii det.

 • determinare
  uz general
 • determinat
  uz general
 • detergent
  uz general
 • detectiv
  specialist, uz general
 • detaliu
  uz general
 • detașament
  militar, uz general
 • detergent
  uz general
 • determinare
  uz general
 • determinat
  uz general
 • Detaşament cu Destinaţie Specială
  justiție, Republica Moldova
 • județ
  uz general
 • județ
  administrare, organizare
 • județean
  administrare, organizare, teritoriu
 • to be determined
  din engleză — trebuie să fie stabilit
  mesagerie online
 • Casă Județeană de Asigurări de Sănătate
  România
 • radio detection and ranging
  din engleză — „detectare și localizare prin radio”
 • consiliu județean
  România
 • asociaţie judeţeană de fotbal
  sport, România
 • Direcţie Judeţeană pentru Sport şi Tineret
  România
 • Direcție Județeană pentru Sport și Tineret
  sport, România
 • Agenție Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
  România
 • Inspectorat Judeţean în Construcţii
  România
 • Centru Medical Județean
  medicină, România
 • Întreprindere Judeţeană de Transport Local
 • Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
  transport, România
 • Plan de Urbanism de Detaliu
  arhitectură, construcții
 • direcție agricolă județeană
 • inspectorat școlar județean
  învățămînt, educație, România
 • Asociația Foștilor Deținuți Politici din România
  România
 • Sistem mobil de detecţie şi monitorizare rapidă a agenţilor biologici şi chimici pentru obiective de importanţă strategică
  biologic, chimic, apărare, militar, apărare, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „det.”