+1

Descifrările abrevierii dezv.

 • dezvoltare
  uz general
 • Dezvoltare Antreprenorială și Relaționare în Mediul de Afaceri
  România
 • Plan de Dezvoltare Regională
 • Partidul Dezvoltării Spirituale din Moldova
  2006, politică, Republica Moldova
 • cercetare, dezvoltare și inovare
  România
 • Partidul Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită”
  2006—2010, politică, Republica Moldova
 • Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri
  România
 • asociație de dezvoltare intercomunitară
  dezvoltare, economie, România
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  România
 • Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială
  România
 • Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol
  Republica Moldova
 • Agenție pentru Dezvoltare Regională
  România
 • Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
 • „Tineri pentru dezvoltare”
  România
 • Indicatori de Dezvoltare Durabilă în România
  România
 • Indicatori de Dezvoltare Durabilă Teritorială în România
  România
 • Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
  dezvoltare informațională, societate, Republica Moldova
 • Centrul de Dezvoltare Profesională Continuă în Domeniul Securității Naționale
  învățământ, România
 • Centrul de Dezvoltare Profesională continuă în Domeniul Securității Naționale
  învățământ, România
 • Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională
  România
 • Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
  România
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov
  România
 • Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
  organizație nonguvernamentală, România
 • Consilul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov
  România
 • Planul Național de Dezvoltare
  planificare, finanțe, dezvoltare, economie, Uniunea Europeană, România
 • Fondul European de Dezvoltare Regională
  investiții, finanțe, regional, România, Uniunea Europeană
 • Institutul pentru Dezvoltare Regională și Administrativă Durabilă
  Republica Moldova
 • Asociația Română de Dezvoltare Comunitară
  România
 • Federația Română de Dezvoltare Montană
  turism, România
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
  economie, Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „dezv.”