+1

Descifrările abrevierii dial.

 • dialect
  lingvistică, limbă, uz general
 • dialectal
  lingvistică, limbă, uz general
 • mondial
  uz general
 • Banca Mondial
  bănci, finanțe, internațional
 • Consiliul Mondial al Energiei
  internațional
 • Grupul pentru Dialog Social
  organizație nonguvernamentală, România
 • Organizația Mondial a Comerțului
  economie, comerț, internațional
 • Organizația Mondial a Sănătății
  sănătate, internațional
 • Organizaţia Mondial a Proprietăţii Intelectuale
  internațional
 • Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților
  drept, România
 • Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
  internațional
  din franceză — Confederația Mondială a Activităților Subacvatice
 • Centrul Multimedial de Promovare și Resurse în Egalitatea de Șanse
  educație, România
 • Organizația Meteorologică Mondial
  în engleză — World Meteorological Organization (WMO)
 • Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei
  România
 • World Boxing Council
  din engleză — Consiliul Mondial de Box
 • World Energy Council
  din engleză — Consiliul Mondial al Energiei (CME)
 • World Boxing Association
  din engleză — Asociația Mondială de Box
 • World Trade Organization
  din engleză — Organizația Mondială a Comerțului
  economie, comerț, internațional
 • World Boxing Organization
  din engleză — Organizația Mondială de Box
 • World Health Organization
  din engleză — Organizația Mondială a Sănătății
 • World Food Programme
  din engleză — Programul Alimentar Mondial
 • World Intellectual Property Organization
  din engleză — Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
 • World Meteorological Organization
  în română — Organizația Meteorologică Mondială (OMM)
 • World Association of Investment Promotion Agencies
  din engleză — Asociația Mondială a Agențiilor de Promovare a Investițiilor
  investiții, mondial, internațional
 • Fondul de Investiții Şcolare din Moldova
  învățământ, Republica Moldova
 • Education International — L'Internationale de l’éducation
  din engleză și franceză — Internaționala Educației
 • Republica Democrată Germană
  1949—1990, țară
 • aromân
  lingvistică, limbă, populație
 • International Finance Corporation
  din engleză — Corporația Financiară Internațională
 • Republica Federală Germană
  1949—1990, țară
Adaugă o nouă descifrare pentru „dial.”