+1

Descifrările abrevierii doc.

 • docent
  învățământ
 • Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european
  învățământ
 • doctor docent
  învățământ
 • doctor
  medicină, învățământ, uz general
 • doctorand
  doctorandă
  științe, învățământ, uz general
 • Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de construire
  arhitectură, construcții
 • doctor habilitat în științe tehnice
 • doctor universitar
  învățământ
 • Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”
  învățământ, România
 • Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  România
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat
 • responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalaţii de ridicat
 • Catalogul structurilor infodocumentare din România
  România
 • Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din România
  România
 • Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodoci Români
  religie, România
 • instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat
  România
 • Asociația Internațională Francofonă a Bibliotecarilor și Documentariștilor
 • standard de firmă
  standard, standardizare
 • duplicat
 • comunism
  istorie, politică, uz general
 • inventar
  uz general
 • ordinul ministrului transporturilor
  transport, România
 • Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
  România
 • non disclosure agreement
  din engleză — acord de nedivulgare
 • „Civilizație, imagine vizuală și scriitură”
  învățământ, România
 • World Wide Web
  tehnologii informaționale, internațional, internet
Adaugă o nouă descifrare pentru „doc.”