+1

Descifrările abrevierii elt.

 • electrotehnică
  știință, tehnic
 • electrotehnician
  electrotehnică, specialist, știință
 • International English Language Testing System
  din engleză — Sistemul internațional de testare a limbii engleze
 • Delta
  alfabetul fonetic NATO, radio, telecomunicații, telefon, armată, militar
 • buget de venituri și cheltuieli
 • Rezervația Biosferei Delta Dunării
  ecologie, România
 • Adminsitraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
  ecologie, România
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”
  România
 • utilaj
  producere, economie, industrie, uz general
 • deviz
  finanțe
 • tehnică
  mecanică, militar, electronică, uz general
 • deficit
  finanțe, economie, contabilitate, uz general
 • buget
  bugetar
  prognoză, planificare, contabilitate, uz general
 • contribuție
  economie, uz general
 • economic
  uz general
 • Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii
  1952—1979, România
 • tetraetilplumb
  chimie, aviație, combustibil
 • produs național brut
  macroeconomie, economie, stat
 • construcții
  arhitectură, economie, industrie
 • tehnic
  științe, uz general
 • investment–saving (IS) + liquidity preference – money supply (LM)
  din engleză — investiții-economii + mijloace lichide - masa monetară
  economie
 • tren
  transport, uz general
 • articol
  ziaristică, jurnalistică, publicistică, redacțional, lingvistică, gramatică, uz general
 • economie
  economic
 • telefonie
  domeniu generic de internet
 • telefon
  telefonic
  telefonie
  telefonist
  telecomunicații, uz general
 • televiziune
  uz general
 • televizor
  uz general
 • travel (din engleză — „călătorie”)
  domeniu generic de internet
 • International Fuel Tax Agreement
  din engleză — Înțelegerea Internațională în privința Taxei pentru Combustibil
Adaugă o nouă descifrare pentru „elt.”