+1

Descifrările abrevierii fact.

 • factu
  uz general
 • facturare
  uz general
 • factor
  matematică, uz general
 • factorial
  matematică
 • factitiv
  lingvistică
 • as a matter of fact
  din engleză — de fapt
  mesagerie online
 • Advantage Software Factory
  România
 • European Federation of Corrugated Board Manufacturers
  din engleză — Federația Europeană a Fabricanților de Carton Ondulat
 • Institutul European din România
  România
 • demografic
  statistică, demografie, știință
 • demografic
  statistică, demografie, știință
 • națiune
  uz general
 • Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane
  România
 • dinamică
  fizică, statistică, uz general
 • International Organization for Standardization
  din engleză — Organizația Internațională de Standardizare
 • structură
  structurare
  structurat
  sistematizare, organizare, științe, uz general
 • copiere
  uz general
 • culegere
  uz general
 • estimare
  uz general
 • chitanță
  uz general
 • evaluare
  uz general
 • debarcare
  uz general
 • culegere
  uz general
 • catalogare
  uz general
 • codificare
  uz general
 • descriere
  uz general
 • dezvoltare
  uz general
 • codificare
  uz general
 • colaborare
  uz general
 • certificare
  uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „fact.”