+1

Descifrările abrevierii farm.

 • farmacie
  medicină, farmacologie, instituție, medicament, uz general
 • farmaceutic
  medicină, farmacologie, instituție, medicament, uz general
 • farmacist
  medicină, farmacologie, instituție, medicament, uz general
 • Sistemul Informatic Unic Integrat, aplicația de raportare pentru farmacii cu circuit deschis
  medicină, sănătate, România
 • Sistemul Informatic Unic Integrat, aplicația de raportare pentru farmacii cu circuit închis
  medicină, sănătate, România
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș
  învățământ, România
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
  învățământ, România
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
  învățământ, România
 • tabletă
  farmaceutică, medicină, uz general
 • alcaloid
  farmaceutică
 • somnifer
  farmaceutică, medicină, uz general
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
  învățământ, medicină, Republica Moldova
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică din București
  România
 • acid paraaminobenzoic
  chimie, farmaceutică
 • Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
  medicină, învățământ, Republica Moldova
 • Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
  sănătate, medicină, Republica Moldova
 • low liniar density polyethylene
  din engleză — polietilenă liniară de joasă densitate
  chimie
 • Uniunea Comorelor
  domeniu național de internet
 • Sistemul Informatic Unic Integrat
  sănătate, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „farm.”