+1

Descifrările abrevierii fiz.

 • fizi
  știință, geografie, uz general
 • fiziologie
  biologie, medicină
 • fiziologic
  biologie, medicină, fiziologie
 • fiziolog
  biologie, medicină, fiziologie, specialist
 • Institutul Central de Fizi
  fizică, România
 • Institutul de Fizică Atomică
  fizică, chimie, România
 • Institutul de Fizică Aplicată
  științe, fizică, Republica Moldova
 • Institutul de Fizică București
  științe, România
 • Institutul de Fizică Tehnică din Iași
  România
 • Centrul pentru Fizica Pământului
  1977—1994, România
 • Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor
  științe, fizică, România
 • Institutul de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații
  fizică, științe, România
 • Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
  fizică, științe, România
 • Academia de Educaţie Fizi
  sport, învățământ, România, 1990—1992
 • Institutul de Chimie Fizi
  științe, România
 • Institutul de Cultură Fizi
  sport, învățământ, România, 1950—1968
 • Asociaţia Studenţilor Fizicieni
  învățământ, România
 • Institutul de Educaţie Fizi
  sport, învățământ, România, 1948—1950
 • Facultate de Educație Fizică și Sport
  sport, România
 • Institutul de Educaţie Fizică şi Sport
  sport, învățământ, România, 1968—1990
 • Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane
  învățământ, sport
 • Departamentul de Educație Fizică și Sport (al Universității din București)
  învățământ, sport, România
 • watt
  fizică, unitate de măsură, energie, mecanică, putere, științe
 • Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor
  România
 • Institutul Naţional pentru Fizica Pământului
  1994—1996, România
 • Uniunea Internațională de Fizică Pură și Aplicată
  în engleză — IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics)
 • amper
  fizică
 • mol
  fizică
 • kelvin
  fizică
 • Kelvin
  fizică
Adaugă o nouă descifrare pentru „fiz.”