+1

Descifrările abrevierii fon.

 • fonetică
  fonetic
  lingvistică
 • fonologie
  fonologic
  lingvistică
 • fonologie
  fonetică, lingvistică, limbă
 • fondator
  uz general
 • fondat
  uz general
 • fonologie
  fonologic
  lingvistică
 • Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale „Infonot”
  România
 • Fondul de Coeziune
  investiții, finanțe, instrument financiar, Uniunea Europeană
 • fonduri deschise de investiții
 • Fondul European pentru Pescuit
  investiții, finanțe, România, agricultură, industrie, pescuit, Uniunea Europeană
 • Fondul Monetar Internațional
  economie, finanțe
 • Fondul Proprietății de Stat
  instituție de stat, 1991—2001, România
 • Fonduri structurale şi de coeziune
  investiții, finanțe, România, Uniunea Europeană
 • Fondul Social European
  finanțe, investiție, Uniunea Europeană, ocupare, șomaj, forță de muncă, România
 • Fondul European de Dezvoltare Regională
  investiții, finanțe, regional, România, Uniunea Europeană
 • Fondul European pentru Garantare în Agricultură
  Uniunea Europeană, România
 • Fondul de Garantare a Creditului Rural
  agricultură, rural, garanție, finanțe, România
 • Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
  bancă, finanțe, garanție, România
 • Fondul de Investiții Şcolare din Moldova
  învățământ, Republica Moldova
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
  dezvoltare, rural, agricultură, Uniunea Europeană, România
 • Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
  bancă, finanțe, garanție, Republica Moldova
 • Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
  România
 • Fonduri de Susţinere în Formare Medicală”
  învățământ, medicină
 • telefonie
  domeniu generic de internet
 • saxofon
  muzică, uz general
 • telefon
  telefonic
  telefonie
  telefonist
  telecomunicații, uz general
 • simfonie
  simfonic
  muzică, artă, uz general
 • Asociația Fonetică Internațională
  fonetică, internațional
 • Alfabetul Fonetic Internațional
  fonetică, alfabet, internațional
 • Ministerul Fondurilor Europene
  România
Adaugă o nouă descifrare pentru „fon.”