+1

Descifrările abrevierii gen.

 • general
  grad militar
 • genitiv
  lingvistică, gramatică
 • general
  uz general
 • generator
  uz general
 • generație
  uz general
 • prin generalizare
 • director general
  administrație
 • Agenia Nucleară
  România
 • General Topo West
  România
 • oxigen
  element chimic
 • Argentina
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • Agenia Achiziții Publice
  Republica Moldova
 • Agenie de Control și Încasare
  transport, România
 • Agenie pentru Dezvoltare Regională
  România
 • Agenia Domeniilor Statului
  România
 • Agenia pentru Eficienţă Energetică
  Republica Moldova
 • Agenia Națională Antidrog
  România
 • Agenda Naţională de Business
  Republica Moldova
 • Agenia Națională de Integritate
  instituție de stat, România
 • Agenia Națională pentru Locuințe
  România
 • Agenia Națională a Medicamentului
  până în 2010, România
 • Agenia Națională pentru Romi
  România
 • Agenia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
  România
 • Agenia Proprietății Publice
  Republica Moldova
 • Agenia Spațială Română
  România
 • general purpose polystyrene
  din engleză — polistiren de uz general
  chimie
 • generic top-level domain
  din engleză — domeniu generic de nivel superior
  internet, informatică, telecomunicații, național, internațional
 • General Purpose
  automobil, marcă comercială
 • Argentina
  domeniu național de internet
 • Argentina
  cod național (ISO 3166-1 alpha-3)
Adaugă o nouă descifrare pentru „gen.”