+1

Descifrările abrevierii incl.

 • inclusiv
  uz general
 • Asociaţia de Promovare a Educaţiei Incluzive
  educație, învățământ, Republica Moldova
 • Institutul de Cercetări şi Încercări
  1950—1957, România
 • secol
  timp, uz general
 • lesbiană, gay și bisexuală
  comunitate
 • lesbiană, gay, bisexuală, transsexuală și queer
  comunitate
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii
  anii '1950 — 1957, România
 • Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală
  mass-media, proprietate intelectuală, Republica Moldova, România
 • dimetiltriptamină
  chimie
 • Liceul de Limbi Moderne și Management
  învățământ, Republica Moldova
 • indicator
  chimie, uz general
 • Uniform Resource Locator
  din engleză — localizator uniform de resurse
  tehnologii informaționale, internet
 • indicator
  științe, chimie, design, informație, uz general
 • Bucharest Exchange Trading - Extended Index
  din engleză — Indicele Bursei de valori București - indice extins
 • lesbiană, gay, bisexuală și transsexuală
  comunitate
 • Kommunisticeskii internațional

  din rusă — Internaționala Comunistă

 • standard de firmă
  standard, standardizare
 • Bucharest Exchange Trading (Index) - Investment Funds
  din engleză — Indicele Bursei de valori București - fonduri investiționale
 • Rata metabolismului bazal
  sănătate, sport
 • moldavium
  chimie
 • indirect
  lingvistică, finanțe, uz general
 • Carpatin Club România
  chinologie, România
 • Organizaţia Studenţilor Medicinişti (din Cluj)
  România
 • Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj
  învățământ, educație, România
 • Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie (din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici)
  protecție, chimic, biologic, militar, România
 • Counter-Strike
  joc
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș
  învățământ, România
 • Institutul Central de Fizică
  fizică, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „incl.”