+1

Descifrările abrevierii jur.

 • jurist
  uz general
 • juridic
  uz general
 • jurisdicție
  justiție, uz general
 • științe juridice
 • Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
  învățământ
 • Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi
  mass-media, Republica Moldova
 • Centrul de Resurse Juridice
  justiție, drept, organizație nonguvernamentală, România
 • Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova
  mass-media, Republica Moldova
 • „Formare pentru jurnalişti, emisiuni TV, monitorizare, informare naţională şi advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen”
  România
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
  drept, Republica Moldova
 • Societatea de Științe Juridice
  drept, România
 • Asociaţia Studenţilor Jurnalişti (din Iaşi)
  jurnalism, România
 • Institutul de Cercetări Juridice
  învățământ, România
 • Asociaţia Studenţilor la Jurnalism şi Comunicare
  învățământ, România
 • citație
  juridică, uz general
 • Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România
  juridică, drept, România
 • articol
  ziaristică, jurnalistică, publicistică, redacțional, lingvistică, gramatică, uz general
 • dispozitiv
  tehnică, juridică, uz general
 • cec fiscal
  fiscalitate, juridic, evidență
 • in any event
  din engleză — în orice împrejurare
  mesagerie online
 • pasiv
  lingvistică, gramatică, finanțe, științe juridice, uz general
 • situație
  economie, uz general
 • factor
  matematică, uz general
 • favorabil
  meteorologie, uz general
 • cumpărător
  uz general
 • Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
  România
 • avocat
  uz general
 • Partidul România Mare
  partid politic, din 1991, România
 • Serile filmului românesc
  România
 • Centrul de Studii de Drept European
  România
Adaugă o nouă descifrare pentru „jur.”