+1

Descifrările abrevierii lingv.

 • lingvistică
  lingvistic
  știință, lingvistică
 • lingvist
  știință, lingvistică
 • Masterat Lingvistică a Limbii Engleze
  învățământ
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan — Al. Rosetti"
  România
 • Asociația Internațională de Lingvistică Aplicată
  internațional
 • verb
  lingvistică, gramatică, uz general
 • plural
  lingvistică, gramatică, uz general
 • argou
  lingvistică, limbaj, societate
 • pasiv
  lingvistică, gramatică, finanțe, științe juridice, uz general
 • aorist
  lingvistică
 • silabă
  lingvistică, uz general
 • etimolog
  lingvistică, gramatică, specialist
 • argotic
  lingvistică, limbaj
 • arhaism
  lingvistică, timp, istorie
 • figurat
  lingvistică, uz general
 • genitiv
  lingvistică, gramatică
 • negativ
  lingvistică, uz general
 • posesiv
  lingvistică
 • radical
  lingvistică, matematică, chimie, științe
 • referat
  lingvistică, literatură, uz general
 • relativ
  lingvistică, gramatică, fizică, timp, măsurare, cronologie, uz general
 • sinonim
  lingvistică, gramatică, uz general
 • tematic
  lingvistică, literatură, uz general
 • aromân
  lingvistică, limbă, populație
 • dicton
  lingvistică, uz general
 • defectiv
  lingvistică
 • deponent
  lingvistică, gramatică
 • gerunziu
  lingvistică
 • indirect
  lingvistică, finanțe, uz general
 • latinism
  lingvistică, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „lingv.”