+1

Descifrările abrevierii neh.

 • nehotărât
  lingvistică, gramatică, uz general
 • adjectiv nehotărât
  lingvistică, gramatică
 • articol nehotărât
  gramatică, lingvistică
 • adjectiv pronominal nehotărât
  lingvistică
 • adverb pronominal nehotărât
  gramatică, lingvistică
 • adjectiv pronominal
  lingvistică, gramatică
 • adjectiv
  adjectival
  lingvistică, gramatică
 • adverb
  adverbial
  gramatică, lingvistică
 • articol
  ziaristică, jurnalistică, publicistică, redacțional, lingvistică, gramatică, uz general
 • neutral protamine Hagedorn
  din engleză — protamina neutră Hagedorn
  medicină
Adaugă o nouă descifrare pentru „neh.”